EISP2 – Srpski 2017-09-28T14:10:50+00:00

Program podrške razvoju infrastrukture životne sredine, Faza II

Pomaže Ministarstvu zaštite životne sredine Srbije da, kroz finansijsku podršku Švedske, sprovede pozitivne promene u zaštiti životne sredine.

Novosti

Opšte o projektu

Program podrške razvoju infrastrukture životne sredine, Faza II (EISP2) je nastavak uspešnog projekta EISP1, finansiranog od strane Švedske, sprovedenog u periodu 2011-2016. godine. Projekat je usmeren na podršku Odeljenju za upravljanje projektima (dalje: OUP) ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine (dalje: Ministarstvo).

Sve aktivnosti treba da doprinesu opštem cilju projekta: “Osposobljavanje Odeljenja za upravljanje projektima da sopstvenim kapacitetima koordiniše i implementira strukturne fondove.“

U skladu sa institucionalnim strukturama i odgovornostima OUP-a, niz aktivnosti će imati za cilj da pomognu i podrže napore Ministarstva da poboljša podsektorsku politiku, kao i njenu primenu kroz investicione projekte.

Pristupanje EU i Poglavlje 27

Srbija je od marta 2012. godine i zvanično kandidat za članstvo u EU. Bilateralni pregled („skrining“) za Poglavlje 27 je završen u novembru 2014. godine. Evropska komisija i Vlada Republike Srbije su se u decembru 2014. godine složili da je neophodno pripremiti informacije o aspektima implementacije (najnovije informacije o planovima Vlade za transpoziciju i implementaciju). „Postskrining“ dokument za Poglavlje 27 je pripremljen i predat Evropskoj komisiji u septembru 2015. godine.

Opšte je prihvaćeno da je Poglavlje 27 jedno od poglavlja iz pravne tekovine EU koje predstavlja najveći izazov zbog neophodnih kapaciteta, finansijskih investicija i vremena potrebnog za sprovođenje. Kako bi u potpunosti postupila u skladu sa zahtevima EU u odnosu na životnu sredinu i klimatske promene, od Srbije se očekuje da u svoje zakonodavstvo prenese preko 300 pravnih akata, da se odrede i prikupe sredstva  za njihovo donošenje i sprovođenje kao i da se ulože značajna sredstva u infrastrukturu životne sredine.

U skladu sa Poglavljem 27 određeni podsektori i direktive su uglavnom definisani kao „Zahtevne investicije“. Primeri takvih direktiva su Direktiva o tretmanu urbanih otpadnih voda (UWWT Directive), Direktiva o deponiji i Okvirna direktiva o otpadu (WFD) i Direktiva o industrijskim emisijama (IED). U odnosu na finansijske investicije i vreme potrebno za aproksimaciju u pomenutim podsektorima i prethodno iskustvo članica EU, za zahtevne investicione direktive se isppstavilo da su strateški prioriteti za Srbiju. OUP pri Ministarstvu je institucija odgovorna za implementaciju na nacionalnom nivou, naročito za sektor otpada i otpadnih voda.

Budući da sve to predstavlja veliki izazov, EISP2 podržava Ministarstvo u svojim naporima i obezbeđuje tehničku podršku za izgradnju kapaciteta u infrastrukturi životne sredine i sprovođenju te politike.

 1. OUP i druga odeljenja pri Ministarstvu su razvili nacionalnu politiku, finansijski okvir i kapacitete da upravljaju i usmeravaju rad na listi prioritetnih projekata (u skladu sa nacionalnim strategijama i pravilima korišćenja EU fondova)
 2. OUP u Ministarstvu je razvio listu prioritetnih i finansijski izvodljivih infrastrukturnih projekata iz oblasti životne sredine.

Ishod 1: OUP i druga odelenja pri Ministarstvu imaju više kapaciteta da razviju politiku ulaganja i implementacije kako bi postigli ciljevi predviđeni Poglavljem 27. Dugoročni rezultati koji potkrepljuju

Ishod 1 su:

 • Plan politike razvoja kapaciteta/sposobnosti ažuriran godišnje tokom EISP-a.
 • Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni proces finansiranja i investiranja Poglavlja 27, koji će rezultirati razvijanjem liste prioritetnih projekata. Lista će se ažurirati tako da predstavavlja stvarnu situaciju na terenu i/ili promene u nacionalnom planiranju/pregovorima.
 • Bele knjige o finansiranju i investicionom planiranju koje pokrivaju, bar zajmove i učešće privatnog sektora u upravljanju komunalnim otpadom i otpadnim vodama.
 • Doprinosi radu OUP-a na planiranju i sprovođenju IPA-e.
 • Preporuke za institucionalnu dokumentaciju Zelenog fonda (GREF), dalji razvoj i procedure.

Ishod 2: OUP je sposoban da razvije i igra ulogu u sprovođenju prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti  zaštite životne sredine u narednih 5 godina. Dugoročni rezultati koji potkrepljuju

Ishod 2 su:

 • Preporuke za politiku, bele knjige ili slični dokumenti kao podrška pri projektovanju planiranja u oblasti otpada i otpadnih voda.
 • Tehnički doprinos za otpad i/ili otpadne vode u cilju podrške razvoju prioritetnih projekata ili rešavanje problematičnih projekata prepoznatih od strane OUP. Najmanje 15 doprinosa tokom perioda EISP-a.
 • Duga lista podprojekata, određivanje prioriteta, identifikacija, razvoj, sprovođenje i zatvaranje izveštaja.
 • Lista „naučenih lekcija“ koja se ažurira polugodišnje.

Od partnera za implementaciju, konzorcijuma Brooks Hannas & Partners, očekuje se da obezbedi širok spektar tehničke ekspertize kroz sve aspekte tokom trajanja projekta sa fokusom, ali ne isključivo ogrančenim na podsektor upravljanja komunalnim otpadom i otpadnim vodama.

Konzorcijum Brooks Hannas & Partners se sastoji od četiri kompanije:

      

Bulevar vojvode Mišića 41,

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 409 6501

El. pošta: office@brookshannas.com

www.brookshannas.com

Ministarstvo zaštite životne sredine: http://www.ekologija.gov.rs/

Pregovaračka grupa 27: http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/

Agencija za zaštitu životne sredine: http://www.sepa.gov.rs/

Pregled

Naziv

Program podrške razvoju infrastrukture životne sredine, Faza II (EISP2)

Država korisnik

Republika Srbija

Donator

Švedska

Partner za implementaciju

Konzorcijum Brooks Hannas & Partners

Period

2017-2021